– Sjøhagen i Hillevåg skal bli byens mest miljøvennlige boligprosjekt

40 % reduksjon i klimautslipp i forhold til bransjestandard i Stavanger, er målet når INEO Eiendom skal realisere leilighetsprosjektet Sjøhagen i Hillevåg. Målsetningen gjelder både for de som skal bygge og de som skal bo.

– Vi utelukker ikke at reduksjonen blir enda større. Sammen med arkitekt og entreprenør saumfarer vi nå markedet etter produkter og leverandører som kan hjelpe oss å komme i mål, og muligens enda lengre, forteller markedssjef i INEO Eiendom, Roy Klungtvedt.

Etterlyser lokale grønne leverandører

– 40 %. Og kanskje mer. Er du ikke redd for at du går for høyt ut på banen? Er overdrevent ambisiøs?

– Nei. Alt skal dokumenteres. Vi har inngått samarbeid med Context, som er landets ledende arkitekt- og rådgivningsmiljø innen bærekraftige løsninger for byggebransjen. Det har ført til at vi allerede har valgt klasse A-betong, også kalt lavkarbonbetong. Det materialvalget alene gir en reduksjon på hele 15 %. Context vil også foreslå andre byggematerialer, og ikke minst; komme med retningslinjer for avfallshåndtering, energibruk og mer som reduserer utslipp fra selve byggejobben, sier Klungtvedt, som ønsker flest mulig lokale leverandører med på laget.

– Vi vil ha flere på banen med sin grønneste løsninger. Her skal vi vurdere alle detaljer og enkeltkomponenter – alt fra lysbrytere og isolasjon til kjøkkeninnredning og gulv.

Utfordrer banker om grønn finansiering

– Å bygge slik må bli dyrt?

– Kostnadsbildet i bransjen vil selvfølgelige påvirke hvilke valg vi gjør, men hittil har vi fått utelukkende positive signaler. Leverandører synes dette er spennende, er opptatt av å gjøre byggebransjen mer bærekraftig og ønsker å ha en finger med i spillet når Sjøhagen skal realiseres som byens mest miljøvennlige prosjekt. Vi skal klare dette, og være konkurransedyktige på kvadratmeterpris, sier forteller Klungtvedt, som også kartlegger mulighetene for grønn finansiering.

– Mange banker tilbyr allerede grønne lån med ekstra gunstig rente ved kjøp av boliger med dokumenterbare miljøkvaliteter. De kjenner forhåpentligvis sin besøkelsestid når de ser hva vi skal realisere i Hillevåg. Utfordringen er herved gitt, smiler Klungtvedt.

Beboere blir medeiere i energiproduksjon

– Hva med de som skal bo der? Hvordan skal boligen gi 40 % reduksjon av klimautslipp i deres hverdag?

– Energiløsninger er et nøkkelord. Vi skal bore dype energibrønner for å utnytte bergvarme. I tillegg vil prosjektet få 1500 m² takflater som kan kles med solcellepaneler. Vi ønsker dialog med leverandører som kan bistå oss med best mulig løsning for dette, slik at beboernes strømregning blir så lav som mulig. Enden på visa kan bli at Sjøhagen sender strøm ut på nettet. Man skal altså bli medeier i produksjon av fornybar energi hvis man flytter til Sjøhagen, sier Klungtvedt, som legger til:

– Materialvalgene vi gjør de neste månedene får mye å si for boligenes livsløpsregnskap. Vi skal også gjøre maksimalt ut av beliggenheten nær offentlig transport og muligheten til reise elektrisk. I tillegg blir det deleløsninger med gjestehybler, selskapslokale, verktøy og mye mer. Man klarer seg da på mindre plass og slipper å eie alt selv. Deling er blant det mest miljøvennlige vi kan gjøre i hverdagen.

Har lykkes før – skal gjøre det igjen

– Hva vil du si til de som mener at hele 40 % reduksjon i klimautslipp er umulig?

– Jeg kan bare vise til at vi har hatt høye bærekraftambisjoner – og lykkes – flere ganger tidligere, sier Klungtvedt. Han utdyper:

– Et eksempel er Vålandstun, som er anerkjent som nasjonalt forbildeprosjekt for seniorboliger i Husbanken og fikk ENOVA-støtte for nye energiløsninger. INEO vant også prosjektkonkurransen for Teknikken sør, blant annet på grunn av løsninger som muliggjør en grønnere og mer sosial livsstil. Og på Pynteneset på Engøy skal vi nå bygge et Gaining by Sharing-fellesskap der deleløsninger, bærekraftige materialvalg og bergvarme er konkrete, fremtidsrettede tiltak. Hos oss har ordet «bærekraft» et reelt innhold, slår Klungtvedt fast.