Naboinformasjon

Velkommen til nabosiden for utbyggingen av Sjøhagen. Nabosiden skal fungere som en kommunikasjonskanal gjennom hele utbyggingsprosjektet. Ved å registrere deg for sms-varsling får beskjed i gjennom hele utviklingen i byggingen.

Fra uke 28 vil det foregå innvendig rensking av bygg.
Fra uke 31 blir det riving av bygg.